Økonomistyring og regnskab

Andelsbo gør det let for bestyrelsen at styre ejerforeningens økonomi.

Få en forståelse af økonomistyring og regnskab

Vi søger for alt det praktiske. Vi holder øje med, at alle jeres indtægter kommer som de skal og at der er penge nok til at betale regningerne – med andre ord, vi sørger for at holde styr på foreningens samlede pengekasse.

Vi sørger for årsafslutning, revisor og myndighedsrapportering.

Vi hjælper med budget.

Vi kan hjælpe med økonomisk optimering, vedligeholdelses planer, tilskudsordninger, finansiering og meget andet.

Få indblik i vores services

Vi sørger hver måned for at opkræve fællesudgifter og erhvervsleje, via betalingsservice.

For langt de fleste ejerforeninger står vi også for, at opkræve for internet, aconto forbrug af varme og eventuelt vand. Vi indberetter aconto bidrag og det samlede forbrug til foreningens måleraflæsningsfirma. Efterfølgende udsendes fordelingsregnskab og vi afregner til alle beboere og erhvervslejere.

Vi sørger for, at foreningens beboere og erhvervslejere ikke kommer i restance, ved kontinuerlig overvågning af opkrævninger og struktureret håndtering af rykkerprocedure.

Vi sørger for, at jeres regninger bliver betalt rettidigt og udnytter eventuel kredit.

Vi bruger en smidig digital procedure for regningsgodkendelse. Foreningens håndværkere eller andre leverandører sender blot regninger til en mailadresse, hvorefter godkendelsesprocessen kan begynde. Bestyrelsen kan med et enkelt klik godkende regningen, hvorefter vi sørger for bogføring og betaling.

Vi hjælper bestyrelsen med at udarbejde ejergforeningens budget. Vi afholder årligt budgetmøde med bestyrelsen, hvor vi gennemgår udkast til årsregnskab samt kommende budget.

Bestyrelsen har 24/7 adgang til foreningens økonomi via digital løsning og kan se, hvordan indtægter og udgifter er. 

Vi kan også hjælpe med langsigtet økonomisk- og vedligeholdelsesmæssig planlægning i samarbejde med ejerforeningens bestyrelse.

Årsregnskabet er ejerforeningens økonomiske oversigt, der viser, hvordan året – rent økonomisk – er gået.

Vi klargør regnskabsmaterialet til revisors gennemgang. Vi gennemgår regnskabet og tjekker, at alt er bogført korrekt.

Når vi gennemgår regnskabet med bestyrelsen, drøfter vi derfor blandt andet hensættelser til vedligeholdelse m.v., så bestyrelsen er godt klædt på, hvis en ejerlejlighedsejer stiller spørgsmål til regnskabet og plan for vedliigehold.

På jeres generalforsamling formidler og fremlægger vi årsregnskabet, så det er forståeligt for alle, og vi svarer glædeligt på såvel små som store spørgsmål.

I kraft af vores uafhængighed og 60-årige erfaring som låneadministrator, kan vi hos de store udbydere indhente tilbud på fælleslån og finansiering som kun få kan matche. Det er altid op til bestyrelsen, om I ønsker at tage imod tilbuddet, men vi oplever at vi netop her skaber rigtig stor værdi for vores ejerforeninger.

Vi kan også hjælpe med den driftsøkonomisk optimering med benchmark og godt kendskab til leverandørmarkedet.

For langt de fleste foreninger står vi også for udbetaling af løn til ansatte ved ejendommens drift. Indberetning til skattevæsen, ATP og eventuelle andre pligtige indberetninger.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.