Opstart

Få en god byggeproces fra start til slut med Andelsbo. Andelsbo er jeres juridiske og kommercielle partner og rådgiver i byggeprojektet.

Opstart hos Andelsbo

Der arrangeres et opstartsmøde, hvor foreningens bestyrelse eller et udvalg af denne, i samråd med administrator gennemgår eksisterende bygningsforhold samt ønsker og krav til det kommende projekt. Der udformes detaljeret finansieringsplan samt konsekvensberegninger. Der formuleres generalforsamlingsforslag og aftales dato for afholdelse af generalforsamling.

Diverse om opstart

I enhver byggesag er der beslutninger, risici, tekniske udfordringer, myndighedsgodkendelser, pengestrømme, finansiering, garantistillelse, forsikringer, projektledelse, mangelsudbedring, kvalitetssikring. Herudover kommunikation med beboere, håndværkere, teknikere, myndigheder og afholdelse af generalforsamling. Det er væsentligt at finde de rigtige samarbejdspartnere og placere ansvaret, da det ellers vil være bestyrelsen som står med ansvaret for byggeprojektet.

De typiske roller i et byggeprojekt:

Byggeteknisk rådgiver står for de tekniske løsninger, udbudsmateriale, teknisk vurdering af indkomne tilbud, myndighedsgodkendelse, tidsplaner, byggestyring på pladsen, indkaldelse og afholdelse af løbende byggemøder samt løbende kontakt og information til leverandører, håndværkere samt bestyrelse/medlemmer.

Andelsbo står for økonomisk og juridisk styring af byggesagen ”den gode byggeproces ” (struktur, finansiering, beslutningsmateriale til generalforsamling, vurdering af indkomne tilbud, juridisk vurdering af kontrakter, risikoafdækning, garantiforhandlinger, entrepriseforsikring, pengestrømme, løbende betalinger af godkendte regninger, budgetkontrol, nedskrivning af garanti samt opbevaring af KS-materiale).

Bestyrelsen kan vælge at deltage på udvalgte byggemøder, godkender regninger, tager stilling til eventuelt uforudsete udgifter samt godkender endeligt byggeregnskab.

Opstartsmøde med bestyrelsen, hvor foreningens ønsker og krav til projektet drøftes, gennemgås og det videre forløb aftales. Oftest bruges en byggeteknisk rådgiver til at give et overslag og vi anbefaler, at der aftales en fastpris for dette arbejde hvis projektet er omfattende (dermed er foreningen fri til evt. senere at vælge en anden byggeteknisk rådgiver til gennemførslen af projektet). Hvis foreningen ønsker det, kan Andelsbo anbefale byggetekniske rådgivere som efterlever Andelsbo´s kodeks for ”Den gode byggeproces”.  

Vi sørger for, i samråd med den byggetekniske rådgiver, at undersøge om der vil være relevante tilskudsordninger foreningen kan søge i forbindelse med det kommende projekt.

Vi udarbejder byggebudget indeholdende en detaljeret opgørelse over samtlige forventede udgifter samt konsekvensberegninger.  Det er væsentligt, at forslaget indeholder alle nødvendige omkostninger (entreprenørudgifter, teknisk rådgivning, byggesagsadministration, uforudsete udgifter, finansiering samt entrepriseforsikring).

Forslaget til behandling på generalforsamlingen udarbejdes, herunder ændringer i fremtidige indtægter og udgifter samt værdiansættelse. Vi bruger en del tid på at gøre projektets konsekvenser op for hver enkelt beboer da dette sikrer et rimeligt beslutningsgrundlag.

Vi sørger for rettidig indkaldelse og afholdelse af generalforsamling inkl. dirigent og referent. Når det er store projekter anbefaler vi, at der etableres et beboermøde forinden alene med fokus på evt. kommende byggeprojekt – dette giver en friere og mere konstruktiv dialog – og letter beslutningen på generalforsamlingen en hel del.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den så hurtigt som muligt.