Afslutning af byggesagen

Vi sørger for udarbejdelse af endeligt byggeregnskab og for at endelig finansiering kommer på plads.

Håndtering af afslutning af byggesagen

Der assisteres i forbindelse med afleveringsforretning, og KS-materiale sikres modtaget. Vi sørger for, at der oprettes eventuelle opkrævninger rettet mod det enkelte medlem. Vi opbevarer 1- og 5 års garantierne og assisterer ved nedskrivning af disse.

Diverse om afslutning af byggesagen

Afleveringsforretning foretages med den byggetekniske rådgiver, som sikrer at I har fået det produkt I er blevet lovet og i den aftalte kvalitet. Vi kan bistå med juridisk assistance, hvis der er uoverensstemmelser, samt sikre, at eventuel aftale om økonomisk tilbagehold bliver overholdt.

Vi bistår rådgiver, eller kan sørge for, udarbejdelse af det endelige byggeregnskab, som danner grundlag for den endelige finansiering og udsendelse af dette til medlemmerne.

Vi sørger for, at den separate byggekreditkonto opgøres og omlægges til endelig finansiering, i samarbejde med det valgte kredit- eller pengeinstitut.

Vi sørger for oprettelse og indrapportering af fremtidige opkrævninger i IT-system.

Vi minder den tekniske rådgiver og bestyrelsen om 1- og 5 år gennemgang. Efter eventuel udbedring af mangler, sørger vi for nedskrivning af garantien.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den så hurtigt som muligt.