Økonomistyring og regnskab

Andelsbo gør det let for bestyrelsen at styre andelsboligforeningens økonomi.

Få en forståelse af økonomistyring og regnskab

Vi søger for alt det praktiske. Vi holder øje med, at alle jeres indtægter kommer som de skal og at der er penge nok til at betale regningerne – med andre ord, vi sørger for at holde styr på foreningens samlede pengekasse.

Vi sørger for årsafslutning, revisor og myndighedsrapportering.

Vi hjælper med budget, lån og den årlige beregning af andelskronen.

Vi kan hjælpe med økonomisk optimering, vedligeholdelses planer, tilskudsordninger, finansiering og meget andet.

Vi har stiftet andelsforeninger siden 1960’erne og alle har fået bedre økonomi og god vedligeholdelses stand – det er noget som skabes sammen.

Få indblik i vores services

Vi sørger hver måned for at opkræve boligafgift og leje, via betalingsservice.

For langt de fleste andelsboligforeninger står vi også for, at opkræve aconto forbrug af varme og eventuelt vand, at indberette aconto bidrag og det samlede forbrug til foreningens måleraflæsningsfirma og efterfølgende udsende fordelingsregnskab og afregne medlemmer og lejere.

Vi sørger for, at foreningens medlemmer og lejere ikke kommer i restance, ved kontinuerlig overvågning af opkrævninger og struktureret håndtering af rykkerprocedure.

Vi sørger for, at jeres regninger bliver betalt rettidigt og udnytter eventuel kredit.

Vi bruger en smidig digital procedure for regningsgodkendelse. Foreningens håndværkere eller andre leverandører sender blot regninger til en mailadresse, hvorefter godkendelsesprocessen kan begynde. Bestyrelsen kan med et enkelt klik godkende regningen, hvorefter vi sørger for bogføring og betaling.

Vi hjælper bestyrelsen med at udarbejde andelsboligforeningens budget. Vi afholder årligt budgetmøde med bestyrelsen, hvor vi gennemgår udkast til årsregnskab, drøfter fremtidig andelskrone samt kommende budget.

Bestyrelsen har 24/7 adgang til foreningens økonomi via digital løsning og kan se, hvordan indtægter og udgifter er. 

Vi kan også hjælpe med langsigtet økonomisk- og vedligeholdelsesmæssig planlægning i samarbejde med andelsboligforeningens bestyrelse.

Årsregnskabet er andelsboligforeningens økonomiske oversigt, der viser, hvordan året – rent økonomisk – er gået.

Vi klargør regnskabsmaterialet til revisors gennemgang. Vi gennemgår regnskabet og tjekker, at alt er bogført korrekt.

Regnskabet i en andelsboligforening fastsætter også den enkelte andelsboligs værdi. Når vi gennemgår regnskabet med bestyrelsen, drøfter vi derfor blandt andet ejendommens værdi, hensættelser til vedligeholdelse m.v. så bestyrelsen er godt klædt på, hvis en andelshaver stiller spørgsmål til regnskabet.

På jeres generalforsamling formidler og fremlægger vi årsregnskabet, så det er forståeligt for alle, og vi svarer glædeligt på såvel små som store spørgsmål.

Det er andelskronen, der bestemmer den individuelle andelsboligs maksimalværdi, ekskl. forbedringer/fradrag.

Andelskronen fastsætter man en gang om året på generalforsamlingen.

  • Den udregnes af foreningens revisor, på baggrund af foreningens værdi, aktiver og gæld
  • Ejendommens værdi kan fastsættes via valuarvurdering, offentlig vurdering eller anskaffelsessum
  • Sidst men ikke mindst, fastsættes hensættelser til forestående vedligehold og til evt. værdiforringelse


Vi rådgiver jer gerne, når det kommer til andelskronepolitik, vurderingsprincip og hensættelser med videre. Typisk foregår dette i forbindelse med regnskabs -og budgetmødet.

I kraft af vores uafhængighed og 60-årige erfaring som låneadministrator, kan vi hos de store udbydere indhente tilbud på lån og finansiering som kun få kan matche. Det er altid op til bestyrelsen, om I ønsker at tage imod tilbuddet, men vi oplever at vi netop her skaber rigtig stor værdi for vores andelsboligforeninger.

Vi kan også hjælpe med den driftsøkonomisk optimering med benchmark og godt kendskab til leverandørmarkedet.

For langt de fleste foreninger står vi også for udbetaling af løn til ansatte ved ejendommens drift. Indberetning til skattevæsen, ATP og eventuelle andre pligtige indberetninger.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.