Lejeret

Vi bistår foreninger – og private som udlejer fast ejendom. Da lovgivningen ofte er skrevet for at beskytte lejere imod uretfærdigheder fra udlejers side, kan det være svært at manøvrere i reglerne, selv om jeres krav er fuldstændig legitimt. Vi sikrer at jeres legitime krav ikke bortfalder på grund af små petitesser og fodfejl.

Få en forståelse om lejeret

Skal du udleje din private bolig, hvad enten det er villa, ejerlejlighed eller andelsbolig, skal lejekontrakten indeholde bestemmelser som sikrer at du ikke kommer i klemme.

Eksempler på hvad der skal være håndteret korrekt i lejekontrakten er, at en tidsbegrænsning af lejeaftalen ikke kan tilsidesættes af boligretten, at lejeren ikke kan få medhold ved Huslejenævnet om at lejen er for høj og at du ikke står med et tab grundet lejers misligholdelse ved fraflytning.

Vi véd hvordan lejekontrakten skal udformes og sikrer at du går ind i lejeforholdet uden risiko. Alternativt at du har kendskab til de risici du måtte løbe.

Har du en lejer som misligholder sin lejekontrakt, i form af eksempelvis restance eller misligholdelse af husordenen, kan vi yde professionel bistand med påkrav og ophævelse, samt fogedrets -og boligretsbehandling. Vi har mere end 60 års erfaring i netop dette område.

Vi bistår foreninger og andre udlejere med indgåelse af erhvervslejekontrakter, herunder om vilkår som; lejemålets anvendelse, markedslejeforhøjelse, afståelses -og fremlejeret. Alle områder som erfaringsmæssigt har stor betydning for udlejer.

Vi kan rådgive udlejere om muligheden for markedslejeforhøjelser, størrelsen af forhøjelsen, samt sørge for korrekt varsling heraf overfor erhvervslejere.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.