Foreningsret

Andelsbo advokat er specialister i foreningsret og har i mange år rådgivet bestyrelser om deres retsforhold i forhold til myndigheder, naboer og medlemmer.

Få en forståelse om foreningsret

Foreningsret er et af de retsområder som en foreningsbestyrelse og dens medlemmer allermest er i berøring med. Foreningsretten regulerer blandt andet fortolkning af vedtægten og foreningens øvrige forskrifter. Gennem vores mangeårige erfaring som rådgivere af foreninger, er foreningsretten blevet en kernekompetence for vores advokater.

Vores erfarne advokater kan bistå jer, hvis I som forening har brug for en ekstern dirigent til mødeledelse på jeres generalforsamling. Vi varetager dirigenthvervet, påser at generalforsamlingen er indkaldt lovligt og er beslutningsdygtig og påser at beslutninger træffes med det fornødne antal stemmer, hvad enten det er simpelt eller kvalificeret flertal.

Som administrator af andelsboligforeninger i mere end 60 år er én af vores spidskompetencer at rådgive om foreningens vedtægter. Vi bistår med at udarbejde generalforsamlingsforslag til ændring af vedtægten og påser med hvilket stemmeflertal det skal besluttes. Vi kan både lave fuldstændige vedtægtsgennemgange med korrekt afstemning på en generalforsamling, samt hjælpe med udformning af enkeltstående bestemmelser. Vi vurderer altid kritisk om en bestemmelse kan håndhæves og om den er i strid med generel foreningsret eller andet. Herved undgås unødvendige vedtægtsbestemmelser og bestemmelser som potentielt kan skabe utilsigtede konflikter.

Har foreningen en beboer eller erhvervsdrivende som misligholder sin lejekontrakt, i form af eksempelvis restance eller misligholdelse af husordenen/lejebetingelserne, kan vi yde professionel bistand med påkrav og ophævelse, Fogedrets -og boligretsbehandling. Vi har mere end 60 års erfaring i netop dette område.

Vores advokater har erfaring med førelse af retssager ved såvel byret som landsret. Vores tilgang er altid løsningsorienteret, så lange retssager undgås. Der er dog sager som skal føres til ende ved en juridisk domstol, hvilket vi gerne påtager os.

En sag indledes altid med at undersøge mulighederne for retshjælpsdækning hos klientens forsikringsselskab.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.