Familieret

Den danske lovgivning og familieret tilgodeser ikke alle de såkaldt ’nye familieformer’, vi som danskere lever i. Det betyder at når vores veje skilles eller uheldet er ude, er retsstillingen ikke altid som vi selv går og tror. Således kan børn, ægtefælder eller samlevende komme i en uønsket, men også unødvendig slem situation.

Få klarhed over hvordan I står og hvordan I kan sikre jer og jeres nærmeste.

Få en forståelse om familieret

Med et testamente sikrer du dig, at dine efterladte ikke havner i en uoverskuelig situation.

Arvereglerne tilgodeser nemlig ikke alle de såkaldt nye familieformer, vi som danskere lever i.

Et testamente er for eksempel vigtigt, hvis man er ugifte samlevende med børn. Børnene arver nemlig alt og det kan stille den efterladte partner i en meget vanskelig situation.

Et testamente er tillige vigtigt hvis du og din partner har en blanding af særbørn og fællesbørn.

Eller hvis der slet ikke er en partner eller livsarvinger. I så fald tilfalder arven nemlig statskassen.

Vores advokater har rådgivet om arv og testamente i mange år og har udarbejdet mange testamenter.

Som erfarne familieretsadvokater er det vores opfattelse, at mange mennesker efterspørger noget andet end ægteskabsreglerne om formuefællesskab.  Det kan der være mange gode grunde til.

Ofte kan der være et behov for, at holde for eksempel et familiesommerhus, eller en arv fra forældre, udenfor fællesformuen. Mange aftaler, at det som de hver i sær bringer med ind i ægteskabet ikke skal være en del af formuefællesskabet.

Og er der dine og mine børn i ægteskabet, så vil det ofte give mening at oprette et kombinationssæreje, hvorefter man har særeje i tilfælde af en skilsmisse.

I dag udtager hver ægtefælle som udgangspunkt sin egen pension. Dette kan stille parterne meget skævt i forbindelse med en skilsmisse, hvis den ene part ikke har sparet så meget op, grundet børnepasning og lignende. Med en ægtepagt kan I sikre Jer, at I stilles lige pensionsmæssigt, ved en skilsmisse.

Der er masser af situationer hvor et særeje er den rigtige løsning.

Vær opmærksomme på, at ugifte samlevende ikke har arveret efter hinanden eller formuefællesskab. Dette uanset om man har boet sammen i mange år, eller om man har børn sammen.

Mange tror fejlagtigt, at man efter en årrække med fælles bopæl og fællesbørn opnår samme rettigheder som ægtefæller. Men dette er ikke tilfældet.

Hvis ugifte samlevende køber hus, sommerhus, bil, båd eller andre større aktiver, er det meget vigtigt at det købes med 50 % ejerskab til hver. For det er nemlig den part, i hvis navn aktivet står, der som udgangspunkt ejer dette. Og det skal ikke deles i forbindelse med samlivsophævelse. Ligesom det falder i arv til den afdøde parts børn eller familie. Ikke samleveren.

Mange efterspørger en samejeoverenskomst ved købet af en fælles bolig, når den ene part indskyder et større kontantbeløb, som skal øremærkes denne part i forbindelse med en eventuel samlivsophævelse.

Ugifte samlevende bør derfor oprette testamente og eventuel samejeoverenskomst om aktiver der ejes i fællesskab.

Indenfor familien kan det undertiden være hensigtsmæssigt med et såkaldt familielån. Altså et lån uden rente og afdrag eller andre fordelagtige vilkår.

Et sådant lån vil typisk være relevant ved overdragelse af et sommerhus til den yngre generation. Eller i forbindelse med et såkaldt forældrekøb af en andelsbolig, hvor den unge skal eje lejligheden selv fordi foreningens vedtægter foreskriver det, og hvor forældrene så yder et lån dertil. Eventuel med optagelse af realkredit belåning i deres egen bolig.

Behovet for et familielån opstår i mange situationer og jeg kan være behjælpelig med at afdække på hvilke vilkår det skal indgås samt udarbejde det, så det opfylder formkrav i forhold til SKAT, så lånet ikke fejlagtigt betragtes som en gave.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.