Andelsbos historie

Omkring 1955 begyndte advokaterne Robert Mikkelsen og Christian Arnskov at stifte andelsboligforeninger. Når foreningerne var stiftet, blev de administreret på advokatkontoret, der dengang lå i Nybrogade 8 ved Slotsholmskanalen. I begyndelsen af 1960’erne var der efterhånden stiftet så mange foreninger, at det kneb med pladsen på advokatkontoret, og advokaterne søgte derfor egnede lokaler til at drive ejendomsadministrationen fra.

De fandt ejendommen Uraniavej 14-16 på Frederiksberg, som opfyldte behovet, men for at lokalerne kunne benyttes erhvervsmæssigt, var det dog en betingelse, at den ene af ejerne boede i ejendommen. Det blev Christian Arnskov med sin familie, der flyttede ind i oktober 1963. Administrationen flyttede ind i november 1963 under navnet Ejendomsadministrationen Andelsbo, og fra starten var der omkring seks medarbejdere.

Christian Arnskovs datter Hanne Menné startede på advokatkontoret i 1977, blev medejer af administrationen i 1982 og overtog hele virksomheden efter Christian Arnskovs død i 1987.

Nina Pagh blev ansat i administrationen i 1986, og blev medejer i 2002, to år efter Andelsbos flytning fra Uraniavej til Dronning Olgas Vej, hvor der var bedre plads til det stigende antal medarbejdere.

I 2017 kunne Hanne Menné fejre sit 40 års jubilæum og besluttede som led i et generationsskifte at udtræde som ejer. Hanne Menné valgte dog at fortsætte i virksomheden som advokat. For at fremtidssikre virksomheden besluttede Nina Pagh at indgå kompagniskab med advokat Tine Munch, som herefter indtrådte som partner og medejer. 

Advokatkontoret MUNCH|LUND er også beliggende i ejendommen på Dronning Olgas Vej. 

I dag administrerer Andelsbos 21 medarbejdere omkring 110 andelsboligforeninger, enkelte gårdlav og  kolonihaveforeninger. 

Medarbejdere

Køb og salg:

Helle Frederiksen
Mette Stage
Lene Ankerstjerne Sørensen

Regninger og forsikringssager:

Benedikte Jørgensen
Maj-Britt Hansen

Bogholderi og regnskab:

Anette Jakobsen
Jesper Høst Andersen

Styring af boligafgift, adkomsterklæringer, andelsværdier:

Kim Månsson

Udbetaling af løn, honorarer m.v. og forbrugsregnskaber:

Lis Andersen
Susanne Andersen

Sekretærer:

Anette Klibo
Linda Andersen
Advokatsekretær

Receptionist:

Annette Bach

Studentermedhjælpere:

Cassandra Michaelsen
Studentermedhjælper

Overordnet administration af foreninger og juridiske opgaver:

Hanne Menné
Nina Pagh
Susanne Mendoza
Tine Munch
Thea Vigel Rosleff
Advokatfuldmægtig (Barselsorlov 24/3/22-1/1/24)
Ditte Mathisen
Advokatfuldmægtig

Nyheder

Andelsbos nyhedsbrev – august 2022

Vedrørende modeller til værdiansættelse af andelsboligforeningers ejendomme.

Regeringen har nu sat et lovforslag i høring om ændringer i...

Læs mere

Privatlivspolitik

I dokumentet "Privatlivspolitik" kan du læse om Andelsbos privatlivspolitik.

Privatlivspolitik pdf/207kb