Andelsbos historie

Omkring 1955 begyndte advokaterne Robert Mikkelsen og Christian Arnskov at stifte andelsboligforeninger. Når foreningerne var stiftet, blev de administreret på advokatkontoret, der dengang lå i Nybrogade 8 ved Slotsholmskanalen. I begyndelsen af 1960’erne var der efterhånden stiftet så mange foreninger, at det kneb med pladsen på advokatkontoret, og advokaterne søgte derfor egnede lokaler til at drive ejendomsadministrationen fra.

De fandt ejendommen Uraniavej 14-16 på Frederiksberg, som opfyldte behovet, men for at lokalerne kunne benyttes erhvervsmæssigt, var det dog en betingelse, at den ene af ejerne boede i ejendommen. Det blev Christian Arnskov med sin familie, der flyttede ind i oktober 1963. Administrationen flyttede ind i november 1963 under navnet Ejendomsadministrationen Andelsbo, og fra starten var der omkring seks medarbejdere.

Christian Arnskovs datter Hanne Menné startede på advokatkontoret i 1977, blev medejer af administrationen i 1982 og overtog hele virksomheden efter Christian Arnskovs død i 1987.

Nina Pagh blev ansat i administrationen i 1986, og blev medejer i 2002, to år efter Andelsbos flytning fra Uraniavej til Dronning Olgas Vej, hvor der var bedre plads til det stigende antal medarbejdere.

I 2017 kunne Hanne Menné fejre sit 40 års jubilæum og besluttede som led i et generationsskifte at udtræde som ejer. Hanne Menné valgte dog at fortsætte i virksomheden som advokat. For at fremtidssikre virksomheden besluttede Nina Pagh at indgå kompagniskab med advokat Tine Munch, som herefter indtrådte som partner og medejer. 

Advokatkontoret Tine Munch og Nina Pagh er også beliggende i ejendommen på Dronning Olgas Vej. 

I dag administrerer Andelsbos 21 medarbejdere omkring 110 andelsboligforeninger, enkelte gårdlav og  kolonihaveforeninger. 

Medarbejdere

Køb og salg:

Helle Frederiksen
Mette Stage
Nynne Kofoed-Frederiksen
Lene Ankerstjerne Sørensen

Regninger og forsikringssager:

Jette Christoffersen
Maj-Britt Hansen

Bogholderi og regnskab:

Anette Jakobsen
Jesper Høst Andersen

Styring af boligafgift, adkomsterklæringer, andelsværdier:

Lisa Ferdinandsen

Udbetaling af løn, honorarer m.v. og forbrugsregnskaber:

Lis Andersen
Susanne Andersen

Sekretærer:

Anette Klibo
Linda Andersen
Advokatsekretær

Receptionist:

Annette Bach

Studentermedhjælpere:

Cassandra Michaelsen
Studentermedhjælper

Overordnet administration af foreninger og juridiske opgaver:

Hanne Menné
Nina Pagh
Susanne Mendoza
Tine Munch
Thea Vigel Rosleff
Advokatfuldmægtig

Nyheder

Andelsbos nyhedsbrev november 2020

Vedr. julegaver
Vi kan se på bilagene, at bestyrelserne er begyndt at indkøbe julegaver og vi vil i den forbindelse minde om, at grænsen for en...

Læs mere

Påsken 2020

Andelsbo holder som vanligt lukket i påskedagene, og er tilbage igen den 14. april 2020.

Dog følger vi naturligvis stadig regeringens opfordring ift. Coronavirus og...

Læs mere

Andelsbo følger regeringens opfordring ift. coronavirus

Andelsbo følger regeringens opfordring i forhold til at hindre smittespredning af Corona. Foreløbigt – det vil sige fra den 12. marts 2020, er vores bemanding på kontoret...

Læs mere

Andelsbo holder lukket onsdag den 13. november 2019

Andelsbo holder oprydningsdag onsdag den 13. november 2019, hvorfor kontoret vil være lukket for personlige og telefoniske henvendelser. Skriftlige henvendelser vil først...

Læs mere

Ny advokatfuldmægtig

Pr. 2. september 2019 er Line Frydendal Jeppesen startet i Andelsbo som advokatfuldmægtig. 

Line har allerede erfaring med juridisk rådgivning af...

Læs mere

Ændringer i personalet i Andelsbo

Idet Lisa Ferdinandsen er vendt tilbage fra orlov, tager vi i den forbindelse afsked med Lisbeth Koch, som har været vikar i Lisas fravær.

Ligeledes har advokat...

Læs mere

Påske 2019

Påskeferie-stemningen er så småt ved at indfinde sig her på kontoret, dog vil vi gøre opmærksom på, at kontoret naturligvis holder åbent mandag, tirsdag og onsdag i uge...

Læs mere

Halv lukkedag den 21. februar 2019

Andelsbo afholder fælles kontormøde og oprydningsdag fra kl. 08.00 - 13.00, hvorfor telefoner og personlig henvendelse først kan ske mellem kl. 13.00 -...

Læs mere

Privatlivspolitik

I dokumentet "Privatlivspolitik" kan du læse om Andelsbos privatlivspolitik.

Privatlivspolitik pdf/207kb