Andelsbos nyhedsbrev november 2020

Vedr. julegaver
Vi kan se på bilagene, at bestyrelserne er begyndt at indkøbe julegaver og vi vil i den forbindelse minde om, at grænsen for en skattefri julegave ligger på kr. 900,00. Overholdes denne grænse ikke, er modtageren skattepligtig af hele gavens værdi.

Gaver skal være naturalier og må ikke være en pengegave. Hvis I vil være på den sikre side, bør der heller ikke gives gavekort, da disse som udgangspunkt bliver beskattet som en pengegave.

Vedr. offentlige vurderinger, som endnu ikke er afskaffet
Andelsbo får henvendelser fra bekymrede bestyrelser, der har hørt, at de offentlige ejendoms- vurderinger vil blive afskaffet. Regeringen har sendt et forslag i høring, hvor det er hensigten helt at afskaffe den offentlige vurdering for andelsboliger.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er politisk flertal for forslaget, og også Andelsboligforenin- gernes Fællesrepræsentation har indgivet et stærkt kritisk høringssvar.

Andelsbo vil orientere foreningerne, når der er nyt om eventuel afskaffelse af andelsboligforenin- gernes offentlige vurdering, men indtil videre gælder de hidtidige regler i andelsboligforeningsloven vedrørende ejendommens værdiansættelse, herunder muligheden for at benytte offentlig vurdering ved fastsættelse af foreningens formue og andelsværdierne.

Vedr. Andelsbo og julen
Som sædvanligt holder Andelsbo lukket mellem jul og nytår, det vil sige fra og med den 24. december 2020 til og med søndag, den 3. januar 2021. Vi vil sætte stor pris på, at regninger, formandskasse-afregninger m.v. samt overdragelsesaftaler sendes ind i god tid før den 24. december 2020, således at vi har mulighed for at ekspedere alle sager inden jul.

Tilbage til oversigt