Andelsbos nyhedsbrev – august 2022

Vedrørende modeller til værdiansættelse af andelsboligforeningers ejendomme.

Regeringen har nu sat et lovforslag i høring om ændringer i Andelsboligforeningsloven på baggrund af de anbefalinger ekspertudvalget fremlagde i deres rapport over mulige alternative værdiansættelsesmodeller for andelsboligforeningers ejendomme. Lovforslaget er vedhæftet.

Lovforslaget indeholder ændringer i Andelsboliglovens § 5, stk. 2, hvori der ændres i to ud af lovens tre værdiansættelsesprincipper, idet det foreslås, at der ændres ved gyldighedsperioden på en valuarvurdering, som forlænges fra 18 til 42 måneder. Endvidere foreslås det, at den seneste ansatte offentlige ejendomsværdi (typisk fra år 2012) kan nettoprisindeksreguleres.

Der er deadline for at svare på høringen torsdag den 18. august 2022.

Andelsbo vil orientere nærmere, når der er nyt.

 

Vedrørende Andelsbo´s medarbejdere.
Pr. 1. august d.å. har vi ansat ny advokatsekretær, Linda Andersen, som har stor erfaring fra tidligere ansættelser, både med egentligt advokatarbejde og med servicering af andelsboligforeninger. Linda Andersen vil sammen med vores nuværende sekretær Anette Klibo deltage i betjeningen af andelsboligforeningernes bestyrelser samt kontorets jurister. Samtidig har vi måttet sige farvel til Natasja Tams Nedergaard Pedersen, som skal bruge sin energi og tid på nye udfordringer, herunder jurastudiet.

 

Vedrørende negativ rente
Den negative rente er nu på 0,2% i de fleste pengeinstitutter, og enkelte har helt valgt at afskaffe negativ rente. Dette er en konsekvens af de stigende renter, og bestyrelser, som vi og kreditforeningerne hjælper med beregninger over finansieringsmodeller til byggeprojekter, må forberede sig på, at den årlige ydelse kan være steget en del, hvis beregningen er ældre end et ½ år.

Lige nu tilbydes et 30-årigt fastforrentet lån med sædvanlig afdragsbetaling som et 3% lån, idet renten lige faldt lidt, men 4% kan hurtigt blive aktuel igen, da markedet er meget svingende. Den årlige låneydelse påvirkes hele tiden, indtil lånet hjemtages eller der indgås en fastkursaftale.

Hvis I får brug for at få beregnet – eller omberegnet – udgiften til ydelsen på et lån til finansiering af en byggesag, er I velkomne til at kontakte den jurist, som sædvanligvis servicerer foreningen.

 

Vedrørende legitimering overfor MasterCard
Tak for hjælp til at få legitimeringen overfor MasterCard bragt på plads trods sommervarme og ferie. Vi mangler nu kun ganske få legitimeringer, bestående af cpr.nr. for formand og et bestyrelsesmedlem. De bestyrelser, som mangler at meddele os de to cpr.nr., bedes gøre dette med det samme.

 

Fortsat god sommer.
Med venlig hilsen
ANDELSBO

Tilbage til oversigt