Ydelser / Salæroversigt

Testamente
Fra kr. 3.500,00
Hertil kommer gebyr til Notaren i Skifteretten med kr. 300,00

Ægtepagt
Fra kr. 5.000,00
Hertil kommer tinglysningsgebyr med kr. 1.750,00

Samejeoverenskomst
(ugifte samlevende)
Fra kr. 3.500,00

 

Ejendomshandler

Énfamilieshus
Kr. 10.000,00
Hertil kommer tinglysningsgebyr med kr. 1.750,00 og tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen

Ejerlejlighed
Kr. 9.000,00
Hertil kommer tinglysningsgebyr med kr. 1.750,00 og tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen

Andelsbolig
Kr. 7.000,00

 

Timepris/civilsager
Kr. 2.125,00

Mortifikation af ejerpantebrev
Kr. 4.000,00
Hertil kommer diverse gebyrer i alt ca. kr. 1.000.

Transport af ejerpantebrev
Kr. 1.875,00

Alle priser er inklusiv moms.

Rabat på listepriser ydes til:

1. Beboere i andelsboligforeninger, som Andelsbo har i administration: 10%
2. Andelsboligforeninger, som Andelsbo har i administration: 10%