Vores kompentencer

Advokatfirmaet MUNCH|LUND har mangeårig erfaring med at føre retssager for de andelsboligforeninger, vi har i ejendomsadministration. Læs mere om vores kernekompetencer nedenfor.

Andelsbolig– og foreningsret

Vi har stor viden indenfor andelsboligretten og 40 års praktisk erfaring i at føre retssager, medvirke til tvistløsning, og medvirke som dirigent på generalforsamlinger. Vi bistår også gerne foreninger, som vi ikke har i administration, med alle typer af problemstillinger, eksempelvis vedtægtsændringer, eksklusionssager og assistance på generalforsamlinger. 

Rådgivning om køb af andelsbolig

Vi rådgiver gerne om køb af andelsbolig i andre andelsboligforeninger, end dem, vi administrerer. I rådgivningen indgår blandt andet en granskning af andelsboligforeningens økonomi, så det sikres, at køberen træffer sine beslutninger på et oplyst grundlag.

Køb og salg af ejerboliger (villaer og ejerlejligheder)

Vi er med i førerfeltet, når det handler om rådgivning ved køb af fast ejendom. Det være sig huse, ejerlejligheder, projektlejligheder og fritidshuse. Ligesom vi er eksperter i køb af byggegrunde med henblik på opførelse af en ny ejendom. Vi rådgiver om selve aftaleindgåelsen, og ekspederer handlen med tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, og alt hvad der i øvrigt skal til i en ejendomshandel. Vi har faste priser på bolighandler, og der betales kun salær, såfremt handlen gennemføres.

Retssager om mangler ved fast ejendom og andelsboliger

De mange bolighandler – både ejerboliger og andelsboliger – har givet os stor indsigt i at føre retssager ved domstolene om mangler ved fast ejendom, herunder om ulovlige el-installationer og  ulovlige/mangelfulde badeværelser.

Familieret

Vi har rådgivet om og udarbejdet i hundredevis af testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster. Omfattende alle typer, fra ugifte samlevende, som ønsker arveret efter hinanden, over familiegældsbreve ved forældrekøb, til familier med behov for sikring af dine, mine og vores børn. Mulighederne er mange, og behovet for rådgivning er stort.

Lejeret

Vi har stor erfaring med såvel beboelseslejeret som erhvervslejeret. Eksempelvis udarbejder vi lejekontrakter, og bistår i huslejenævnssager/boligretssager.

Straffesager

Kontoret er desuden specialiseret i straffesager.

Kontakt os og hør nærmere. Du finder de enkelte advokaters specialer og kompetencer på denne side.