KØB/SALG

 

Hvis du ønsker at sælge din andelslejlighed, skal du starte med at kontakte din andelsboligforenings bestyrelse for at træffe aftale om vurdering af lejligheden. Bestyrelsen kan også oplyse, om andelsboligforeningen stiller krav om el- og VVS-tjek, udbydelse på ventelister mv.

Når der er udarbejdet en vurderingsrapport, skal den sendes til ejendomsadministrationen, så vi kan udarbejde det lovpligtige nøgleskema for lejligheden, hvor maksimalprisen for lejligheden opgøres. Nøgleskemaet skal udleveres til køber sammen med de øvrige dokumenter, der fremgår af bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Disse dokumenter kan findes på andelsboligforeningens ProBo – læs mere om ProBo her.

Når der er en købsaftale, der er underskrevet af sælger, køber og bestyrelsen, skal den og dit andelsbevis sendes til ejendomsadministrationen. Vi kan tilbyde en standardblanket til overdragelsesaftalen, hvis foreningen ikke benytter sin egen. Når vi har modtaget købsaftale og andelsbevis, sørger vi for at fremsende opkrævningsbrev til køber, kontakte pant- og udlægshavere, udarbejde boligaftale, rette andelsbevis, afregne købesum mv.

Bemærk, at vi normalt har op til tre ugers ekspeditionstid efter overtagelsesdatoen, før købesummen afregnes til sælger, og at det kan være aftalt med foreningen, at der tilbageholdes et beløb til mangler konstateret efter overtagelsen, også ved salg af dødsboer.

Hvis en køber konstaterer mangler efter overtagelsen af en andelslejlighed, skal indsigelse ske hurtigst muligt overfor bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvornår der kan ske afregning af det tilbageholdte beløb til mangler.


Kontakt Andelsbo

Ejendomsadministrationen Andelsbo
Dronning Olgas Vej 37A
2000 Frederiksberg

Telefonnummer: 38 16 11 25

Telefax: 38 16 11 50

E-mail: andelsbo@andelsbo-adm.dk

 


Åbningstider

Mandag - torsdag
 09.00 - 15.00

Fredag
 09.00 - 13.00

 

OBS: INGEN BOLIGANVISNING
Henvendelser fra boligsøgende vil ikke blive besvaretAndelsbo
Dronning Olgas Vej 37A
2000 Frederiksberg
telefon 38 16 11 25
andelsbo@andelsbo-adm.dk
 
Send link til en ven

Til (e-mail adresse) *

Flere adresser kan adskilles med komma eller semikolon - f.eks.: navn@firma1.dk, navn2@firma2.dk, navn3@firma3 etc

Fra (din e-mail adresse) *

Kort besked til modtager (valgfri)