ADMINISTRATION AF ANDELSBOLIGFORENINGER

 

Andelsbo leverer administration som en samlet ydelse, som i hovedtræk omfatter:

 • ProBo, en platform hvorfra beboerne kan hente foreningens dokumenter.
 • Betaling af alle udgifter. Bilagsgodkendelse kan ske digitalt via vores webportaler.
 • Opkrævning af boligafgift, udsendelse af rykkerskrivelser, samt ophævelse og gennemførelse af fogedsager.
 • Al bogføring og dertil knyttede opgaver.
 • Udsendelse af månedlige regnskabsrapporter til bestyrelsen, og assistance ved udarbejdelse af årsregnskab i samarbejde med foreningens interne og eksterne revision.
 • Opgaver i forbindelse med overdragelser, herunder fremsendelse af opkrævningsbrev til køber, kontakt til pant- og udlægshavere, udarbejdelse af boligaftale, tilretning af andelsbevis, afregning af købesum mv.*
 • Udarbejdelse af nøgleskema for foreningen.
 • Kontakt til myndighederne vedrørende ejendommens sædvanlige anliggender, f.eks. i forbindelse med boligydelse, sammenlægning af lejligheder, fremsendelse af materiale til brug for den offentlige vurdering og hjælp til høringssvar.
 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter.
 • Udfærdigelse af kontrakter for ansatte i ejendommen, f.eks. vicevært eller trappevasker.
 • Lønudbetaling og dermed forbunden afregning af A-skat, feriepenge mv. 
 • Opkrævning og tilbagebetaling i forbindelse med varmeregnskab (skal Andelsbo udarbejde varmeregnskab, skal der aftales særskilt varmeregnskabshonorar).
 • Forsikringssager, herunder anmeldelse af skader. 
 • Deltagelse i generalforsamling, hvis dette er aftalt, samt bestyrelsesmøder, hvor det skønnes nødvendigt. 
 • Juridisk rådgivning, herunder udsendelse af orienteringsbreve om nye love og regler. Hver forening har en fast tilknyttet advokat/jurist.
 • Økonomisk rådgivning i forbindelse med omlægning af lån, kassekreditter, rentebetingelser og lignende, i samarbejde med foreningens valgte bank og realkreditinstitut.

 

Administrationshonoraret omfatter ikke byggesager og retssager, hvor der aftales særskilt honorar.

*Det kan være aftalt, at køber opkræves et gebyr for vores arbejde i forbindelse med overdragelser.

 

Andelsbos administration omfatter ikke vurdering af lejligheder, teknisk byggerådgivning, viceværtfunktion eller revision, idet vi anbefaler/foretrækker, at foreningerne selv vælger disse samarbejdspartnere. Vi samarbejder naturligvis med de revisorer m.v., som foreningerne vælger. Vi kan dog altid henvise til firmaer, som andre foreninger benytter med tilfredshed.

 


Tilbud på ejendomsadministration

Klik her og få tilbud på ejendomsadministration


Få jeres egen ProBo

Andelsbo tilbyder vores kunder ProBo, der bl.a. giver adgang til foreningens dokumenter 24 timer i døgnet, gør kommunikationen i foreningen let og lige til og samtidig sparer bestyrelsen for henvendelser. Se her hvis du vil vide mere.

Er du allerede oprettet som bruger, så log på via probo.dk.Andelsbo
Dronning Olgas Vej 37A
2000 Frederiksberg
telefon 38 16 11 25
andelsbo@andelsbo-adm.dk
 
Send link til en ven

Til (e-mail adresse) *

Flere adresser kan adskilles med komma eller semikolon - f.eks.: navn@firma1.dk, navn2@firma2.dk, navn3@firma3 etc

Fra (din e-mail adresse) *

Kort besked til modtager (valgfri)